Tjenester

Oppgjørstjenester for private, eiendomsmeglere, advokater og utbyggere.

Privat salg

Her har vi to løsninger:

1. Partene skriver kontrakt selv, men inngår avtale om oppgjørsarbeidet

2. Vi bistår med utarbeidelse av kontrakt og gjennomfører oppgjøret

Effektivt og digitalt:

  • BankID signering av dokumenter
  • Elektronisk overtagelsesprotokoll
  • Boligselgerforsikring gjennom Gjensidige
  • Boligkjøperforsikring gjennom HELP forsikring

Det er stor fordel å benytte seg av en profesjonell mellommann til å håndtere selve oppgjøret og tinglysning. Som regel krever også kjøpers bankforbindelser at det skal benyttes profesjonelle mellommenn. Enkelte prosesser vil ikke la seg gjennomføre uten bistand av et foretak med eiendomsmeglerbevillling, som inneståelser overfor bank om tinglysing med rett prioritet.

Vi lager utkast til kjøpekontrakter med detaljert oppgjørsinstruks ut fra avtalen som er inngått mellom dere. Vi håndterer videre oppgjør og tinglysing ut fra våre retningslinjer og sørger for at begge parter blir ivaretatt på en sikker og effektiv måte. Selve oppgjørsprosedyren blir gjennomgått med partene i forkant.

Vi kan utføre oppgjør for privatperson, eiendomsmegler, advokater og utbyggere over hele landet. Vi er som eiendomsmeglere underlagt lov om hvitvasking. Norsk eiendomsoppgjør AS krever derfor at det foreligger en oppdatert verdivurdering av eiendommen eller andre dokumenter som kan dokumentere eiendommens verdi. Vi krever også godkjent ID av alle våre kunder.

Kontakt oss for mer info
Bilde fra Stavanger
Bilde fra Stavanger

Eiendomsmeglere

Som et selvstendig selskap som har bevilling til drive eiendomsmegling fra Finanstilsynet kan vi ta oss av oppgjøret for dere.

Vi håndterer oppgjør av bruktbolig og prosjektsalg, samt kontrakts- og oppgjørsoppdrag.

Vi har lang erfaring og mye kompetanse i oppgjørsfaget

Kontakt oss for mer info

Advokater

Gjennom en nøye utarbeidet sjekkliste får du generert de dokumentene du trenger og gjennomført nødvendige bankid signeringer.

På denne måten kan du avholde kontraktsmøte, og vi kan ta oppgjørsoppdraget og benytte vår egen klientkonto. Advokatforetaket vil ikke ha behov for egen klientkonto for eiendomsmegling og med kun utarbeidelse av kontrakt er det heller ikke behov for bevilgning fra Finanstilsynet for eiendomsmeglingsvirksomhet.

Kontakt oss for mer info
Bilde fra Bergen
Bilde fra Oslo

Utbyggere/entreprenører

Er du utbygger som selger egne eiendommer?

Vi kan bistå med prosjektoppgjør og kan gjennomføre kontraktsutarbeidelse, gjennomgang av kontrakten med partene, forskuddsbetalinger, garantier og alt som naturlig hører med i oppgjør etter Bustadoppføringsloven.

Vi har i tillegg utviklet egne digitale løsninger som vil gjøre kundereisen fra kjøp til overtagelse enkel og oversiktlig og ikke minst kostnadsbesparende.

Kontakt oss for mer info

Veiledning og rådgiving

Med lang og svært bred erfaring fra eiendomsbransjen kan vi i tillegg tilby tilleggstjenester for utbyggere som f. eks:

  • Seksjonering
  • Reseksjonering
  • Tilvalg
  • Overtagelser
  • Kjøperoppfølging
Kontakt oss for mer info
Bilde fra Oslo